Evalueringsskema

Vær venligst opmærksom på at udfylde alle felter og indtaste alle navne korrekt.

Information om den uddannelsessøgende
Fornavn:
Efternavn:
Tidspunkt i uddannelsen

Evalueringsskema
Behandler patienter høfligt og hensynsfuldt
Involverer patienter i beslutninger om deres behandling
Respekterer patienters privatliv og værdighed
Svarer og kommer, når det ønskes at en patient skal bedømmes
Kontakter kollegaer ved behov for diskussion om patientbehandling
Samarbejder i team
Accepterer kritik og er i stand til at reagere konstruktivt
Fører journaler af acceptabel kvalitet
Varetager ”papirarbejdet” til tiden (f.eks. epikriser, breve)
Er bevidst om egne faglige grænser og søger hjælp, når der er behov for det
Delegerer på passende vis arbejde ud til og superviserer yngre læger eller andet personale
Kan anvende tiden, der er til rådighed, på en effektiv måde

Evt. kommentarer til ovenstående spørgsmål
Bemærk, at ved bedømmelserne "ikke tilfredsstillende" eller "forbedring ønskes" udbedes kommentar(er).
I øvrigt opfordres der til generelle kommentarer i dette felt.

Information om bedømmeren
Fornavn:
Efternavn:
Stilling: